Larvik Trekkspillklubb             Stiftet  1954
Om oss

Larvik Trekkspillklubb ble stiftet i

januar 1954 som en videreføring av Arild

Formoes trekkspillskurs i byen. Initiativet

ble tatt av Hartvig Halvorsen, Harald

Gabrielsen og Rolf Hansen. 26

entusiastiske trekkspillere møtte opp til

første øvelse, og også et barneparti ble

startet. Stedet den gang var i peisestua på

«Heimen» på Storgata, og siden det har

klubben byttet lokaler for sine aktiviteter

flere ganger.

Styret i 2019

Leder: Inger-Lise Olsen Sekretær: Inger-Lise Olsen Nestleder: Svein Rusti Kasserer: Karin Hansen Styremedlem: Jean E. Andersen Varamann: Roy Sjølyst Valgkomite: Svein Rusti Jean E. Andersen Revisor: Tor Arne Nilsen Musikalsk leder: Tor Stokkness